شهر اصفهان و گردشگری

شهر اصفهان و گردشگری ، مشاهده مناطق دیدنی از شهر اصفهان میباشد که با توجه به قرار گیری اصفهان میان کوهها و دشتها، صحنه های زیبایی شکل میگیرد.

جمعیت مردم اصفهان شامل قومهایی است که دارای لهجه های متعددی هستند. وجود تنوع در قومها و لهجه های مختلف باعث شده است گردشگران زیادی جهت شناخت مردم شهر اصفهان به این شهر سفر نمایند.


گردشگری جغرافیای اصفهان


شهر اصفهان در فاصله 435 کیلومتری نسبت به شهر تهران قرار دارد. طول جغرافیایی شهر اصفهان 51 درجه و 39 دقیقه و 40 ثانیه شرقی و عرض 32 درجه و 38 دقیقه و 30 ثانیه شمالی میباشد. جغرافیای شهر اصفهان از غرب به خمینی شهر و از جنوب به فلاورجان متصل است. همچنین از سمت شمال با شاهین شهر و از شرق با دشت سجزی ارتباط دارد. از لحاظ فاصله سطح شهر با سطح دریاها میتوان گفت که 1570 متر ارتفاع شهر اصفهان است که جغرافیای اصفهان از سمت شمالی و شرقی به کویر مرتبط میشود. از سمت غرب و جنوب این شهر، رشته کوههای زاگرس وجود دارند. زاینده رود که دلیل اصلی پیدایش شهر اصفهان میباشد موجب شده گردشگری در اصفهان در زمینه منابع طبیعی مطرح شود. به طور کلی شهر اصفهان شهری با آب و هوا و شرایط اقلیمی مناسب است که با قرار گیری بر روی دشتی نسبتاً هموار، افراد و گردشگران زیادی را به اصفهان جذب میکند.


گردشگری و جمعیت اصفهان


مردم و جمعیت مردم اصفهان، نقش مهمی در گردشگری ایفا میکنند. از قومهایی که در شهر اصفهان وجود دارد میتوان به ترکها، لرها، ارمنیها، آذریها، گرجیها، یهودیها، کولیها و عربها اشاره نمود. زبان اصلی مردم شهر اصفهان فارسی است که موجب جذب گردشگران فارسی زبان بسیاری به این شهر شده است. از لهجه های دیگر مردم شهر اصفهان میتوان به لهجه ای مشابه به مردم یزد اشاره نمود. لهجه های اصفهان که در خمینی شهر و فلاورجان و نجف آباد و شهرضا بیشتر دیده میشود، از دلایل گردش و ارتباط مسافران در گردشگری شهر اصفهان میباشد.


نتیجه گیری:
شهر اصفهان شهری بزرگ و پرجمعیت در ایران میباشد که با توجه به جغرافیایی خاص و قومهای متعددی که در ایران دارد، از شهرهای توریستی و جذب کننده برای گردشگران از سراسر جهان میباشد.