گردشگری اصفهان

گردشگری اصفهان ، صنعتی مهم در شهر اصفهان در ایران میباشد که با توجه به تاریخی بودن این شهر، دارای اهمیت زیادی میباشد.

شهر اصفهان دارای بناهای تاریخی بسیاری میباشد که با مطالعه تاریخچه اصفهان، میتوان به نکات مهمی جهت گردشگری پی برد.


تاریخچه اصفهان


شهر اصفهان در مرکز فلات ایران قرار داشت. شهر اصفهان به دلیل وجود زاینده رود و وجود منابع طبیعی، از نیمه دوم هزاره 4 ق.م شهری پر جمعیت به شمار می آید. با تمام شرایطی که در اصفهان حاکم بوده است، سال شکل گیری شهر اصفهان مبهم بوده و اطلاعات دقیقی از این شهر در دست نیست. در آن زمان جی شهر اصلی استان اصفهان بوده است. با توجه به وجود آبهای رودخانه، دهکده هایی قدیمی که در اصفهان وجود داشته اند، هم اکنون زیر آبرفتهای شهر اصفهان دفن شده اند. از شهرهای معروف اصفهان که در اواخر عصر ساسانیان مطرح بوده اند شامل جی، مهرین، شادریه، درام، قه، کهنه و جار میباشند. نامهایی که برای اصفهان در تاریخچه شهر اصفهان بیان شده است زیاد بوده از جمله نام اسپهان که پس از معرب شدن به صورت اصفهان درآمده است. نامهای قدیمی اصفهان شامل گابیان، گابیه، جی، گبی، گی و گابا میباشد.


درباره اصفهان


شهر اصفهان شهری تاریخی در مرکز ایران است. شهر اصفهان سومین شهر ایران از لحاظ مساحت و سومین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران و مشهد میباشد. همچنین شهر اصفهان 165 امین شهر پرجمعیت در شهرهای جهان و نهمین شهر میان شهرهای باختر آسیا میباشد. شهر اصفهان در دوران صفویان، پایتخت ایران بود و در آن زمان رونق فروانی نسبت به شهرهای دیگر داشت. از مناطق و آثار باستانی شهر اصفهان میتوان به منار جنبان، سی و سه پل، پل خواجو، کاخ چهل ستون و عمارت عالی قاپو اشاره نمود که گردشگران زیادی را جهت گردشگری به شهر اصفهان میکشاند. علاون بر گردشگری که از صنعتهای مهم شهر اصفهان به شمار می آید، کارخانه های بزرگ فولاد و ذوب آهن، صنعت طلا و صنایع دستی از فعالیتهای برجسته افراد و مردم شهر اصفهان میباشد. گردشگری در شهر اصفهان، بسیار مهم و ارزشمند بوده و سالیانه تعداد افراد زیادی را جهت گشت و گذار به این شهر وارد میکند.


نتیجه گیری:
شهر اصفهان شهری تاریخی میباشد که از مراکز تاریخی آن، میتوان به منار جنبان، سی و سه پل، پل خواجو، کاخ چهل ستون و عمارت عالی قاپو اشاره نمود که در صنعت گردشگری نقش مهمی ایفا میکند.